Voorwaarden

Waarvan is je maximaal leenbedrag afhankelijk?

Niet iedereen kan evenveel lenen wanneer die een lening aanvraagt. Het maximaal leenbedrag is het bedrag dat de kredietverstrekker jouw maximaal wil kunnen geven. Lager kan, maar hoger niet. Als je een bepaald geldbedrag wil lenen is het wel handig om te weten tot hoever je kunt lenen. Daarom kun je van tevoren al berekenen wat je maximaal leenbedrag is. Dit kun je doen door naar de volgende punten te kijken en te kijken wat op jou van toepassing is.

Wat voor soort lening

Allereerst is de soort lening belangrijk om te bepalen hoeveel je maximaal kunt lenen. Zo heb je een persoonlijke lening en een doorlopend krediet, maar ook leningen die bedoeld zijn voor specifieke doeleinden zoals een verbouwing. De bedragen en voorwaarden kunnen per lening enorm verschillen. Let wel, vaak geldt de vuistregel dat hoe meer je kunt lenen, hoe meer rente je over de lening moet betalen.

Je inkomen

Veel voorwaarden hebben betrekking op jou persoonlijk en één daarvan is je inkomen. De kredietverstrekker wil altijd zekerheid hebben dat de lening door de lener terugbetaald kan worden. Daarom zal de bank alleen leningen afsluiten aan iemand met een bepaald minimaal inkomen. Hoe hoger jouw inkomen, hoe meer je kunt lenen.

Je leeftijd

Daarnaast is leeftijd een belangrijk punt. De meeste aanbieders hanteren de regel dat je minimaal 21 jaar moet zijn om een lening af te kunnen sluiten. Daarnaast geldt dat de meeste geldschieters een lening uitkeren aan mensen tot 68 jaar. Dit komt vanwege het risico dat de lener in de looptijd van de lening meer kans maakt om te overlijden en daardoor niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen. Senioren kunnen vaak nog wel lenen, maar dit zal een lager bedrag zijn voor slechtere voorwaarden. De ideale leeftijd om te lenen is tussen de 30 en 45 jaar.

Je woonsituatie

Woon jij in een koophuis? Dan kun je vaak meer lenen dan wanneer je huurt of in een verzorgingstehuis woont. Daarnaast kan de kredietverstrekker vragen of je bent getrouwd en (thuiswonende) kinderen hebt. Dit wordt gedaan om een vangnet te hebben als jij om wat voor reden dan ook niet meer aan je betalingsverplichting kunt voldoen.

Je schulden

Tot slot wordt er gekeken naar je schulden. Dit zijn leningen en betalingsverplichtingen die staan geregistreerd in het BKR. Als je in het BKR staat is dit niet meteen ernstig, zolang je maar geen grote betalingsverplichtingen hebt en netjes aan de maandelijkse aflossing voldoet.